DÀN HOA
Tên sản phẩm Màu Dày (cm.) Rộng (cm.) Dài (cm.) Nặng (kg.)
Deck 4” Không 1.4 10.0 305 5.20
Deck 6” Không 1.4 15..0 305 8.20
Deck 8” Không 1.4 20.0 305 10.93
Deck 4” Không 2.5 10.0 305 9.76
Deck 6” Không 2.5 15.0 305 14.64
Deck 8” Không 2.5 20.0 305 19.52
Deck 12″ ( D1 ) Không 2.5 30.5 305 29.20
Deck 12″ ( D2 ) Không 2.5 30.5 305 29.20
Deck 12″ ( D3 ) Không 2.5 30.5 305 29.20