LAM CHE NẮNG

Dùng Lath làm Lam Che Nắng

Tên sản phẩm Màu Dày (cm.) Rộng (cm.) Dài (cm.) Nặng (kg.)
Lath 3” Cut Không 1.1 7.5 305 3.45

 

Dùng Plank làm Lam Che Nắng

Tên sản phẩm Màu Dày (cm.) Rộng (cm.) Dài (cm.) Nặng (kg.)
plank 2”/16mm Không 1.6 5.0 305 3.32