THANH HÀNG RÀO

Tên sản phẩm Màu Dày (cm.) Rộng (cm.) Dài (cm.) Nặng (kg.)
Fence Botany Không 1.7 10.0 150 4.62

 

Tên sản phẩm Màu Dày (cm.) Rộng (cm.) Dài (cm.) Nặng (kg.)
plank 2”/17mm Không 1.7 5.0 305 3.32

 

Tên sản phẩm Màu Dày (cm.) Rộng (cm.) Dài (cm.) Nặng (kg.)
Deck 4”/14 Không 1.4 10.0 305 5.20
Deck 6”/14 Không 1.4 15.0 305 8.20
Deck 4”/25 Không 2.5 10.0 305 9.76
Deck 6”/25 Không 2.5 15.0 305 14.64