Thông tin giao hàng

+ Xác định đơn hàng:

Muốn biết hàng giao khi nào tới gọi ngay TEL: 0906302539

– Thời gian giao hàng: Giao hàng ngay khi xác nhận đơn hàng

– Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho

– Giao đến công trình: Chấp nhận giao hàng đến địa điểm theo yêu cầu quí khách. Phí vận chuyển và bốc xếp quí khách thỏa thuận với nhà xe

+ Giao hàng khách các tỉnh: 

– Giao ngay tại kho  TPHCM, quí khách có phương tiên vận chuyển riêng

– Giao đến chành xe ( bến nhận hàng ) Quí khách thanh toán phí vận chuyển từ kho đến bến. Mức phí cụ thể

– Giao hàng đến tỉnh: Phí vận chuyển và bốc xếp quí khách thỏa thuận với nhà xe